FitSphere

Kasutustingimused

Kasutustingimused

Neid FitSphere äpi kasutustingimusi kohaldatakse kõigile, kes laadivad alla ja kasutavad FitSphere äppi. Kasutustingimustes selgitatakes muuhulgas, kuidas käib konto loomine, äpi erinevate funktsionaalsuste kasutamine ning millised on FitSphere’i ja kasutaja õigused, kohustused ja vastutus äpi kasutamisel.

Enne konto loomist ja kasutamist peab iga kasutaja hoolikalt läbi lugema käesolevad kasutustingimused ja privaatsusteate ning kinnitama nende lugemist ja nendega nõustumist.

Alla 13-aastastele isikutele on äpi kasutamiseks vajalik oma vanema või eestkostja nõusolek. Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab kasutaja, et on vähemalt 13 aastat vana või tema vanem või eestkostja lubab tal FitSphere äppi kasutada. Alla 18-aastane kasutaja kinnitab, et kasutab äpi Pro versiooni ainult siis, kui talle on selleks vajalikud vahendid andnud tema seaduslik esindaja.

FitSphere äppi tuleb kasutada mõistlikult ja vastavalt oma tervislikule seisundile ja sportlikule vormile. Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab kasutaja seda.  

Kasutustingimustega nõustumisel loetakse FitSphere’i ja kasutaja vahel sõlmituks leping siin kirjeldatud tingimustel. Juhul, kui kasutaja kasutustingimustega ei nõustu, ei ole võimalik FitSphere äppi kasutada.

FitSphere äpp on kättesaadav eesti ja inglise keeles. FitSphere äpi kasutustingimused on kättesaadavad eesti ja inglise keeles. Kasutustingimustega on võimalik igal ajal tutvuda FitSphere äpis ja FitSphere’i veebilehel https://thefitsphere.com/.

MÕISTED

Kasutustingimustes kasutatud mõisteid defineeritakse järgmiselt:

FitSphere

OÜ FitSphere (registrikood 16030279, aadress Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mäealuse tn 2/1, 12618, Eesti Vabariik).

FitSphere äpp või äpp

Mobiili- või muu nutiseadme rakendus, mille kaudu saab koguda läbi erinevate aktiivsete tegevuste punkte ja vahetada neid auhindade vastu, osaleda sammuväljakutsetel ning kasutada teisi funktsionaalsusi, mida äpi vahendusel võimaldatakse. Äpi täpsem funktsionaalsuse kirjeldus ja teave süsteeminõuete kohta on saadaval FitSphere’i veebilehel https://thefitsphere.com/.

Kasutaja

Füüsiline isik, kes on vähemalt 13-aastat vana või kel on vanema või eestkostja luba ning kes nõustub kasutustingimuste ja privaatsusteatega ning kasutab FitSphere äppi.

Konto

Konto, mille kasutaja FitSphere äpi kasutamiseks loob.

Partner

Juriidiline või füüsiline isik, kes pakub FitSphere äpi kaudu auhindu ja/või korraldab väljakutseid.

Privaatsusteade

Teave selle kohta, kuidas FitSphere kogub ja töötleb kasutaja isikuandmeid, mis on kättesaadav FitSphere äpis ja FitSphere’i veebilehel https://thefitsphere.com/

KONTO LOOMINE JA HALDAMINE

Enne konto loomist peab kasutaja hoolikalt läbi lugema FitSphere äpi kasutustingimused ja privaatsusteate ning kinnitama nende lugemist ja nendega nõustumist tehes linnukese vastavasse kasti.

Konto loomiseks peab kasutaja sisestama oma mobiiltelefoni numbri. Seejärel saab kasutaja SMS-iga ühekordse parooli, pärast mille sisestamist saab kasutaja valida isikliku kasutajanime. Kasutaja konto jääb seotuks kasutaja telefoninumbriga (st et telefoninumbri vahetumisel kaotab kasutaja ligipääsu oma kontole).

Pärast konto loomist palume kasutajal lisada järgnevad andmed:

 • ees- ja perekonnanimi
 • e-postiaadress (oluliste teavituste saatmiseks; nõusoleku korral turundusteadete saatmiseks)
 • sünnikuupäev (et kontrollida kas kasutaja võib äppi kasutada ning vanusepiiranguga auhindu tellida)
 • sugu (et võimaldada kalorite arvestust ning näha/osaleda vastavate piirangutega partnerite väljakutsetel)
 • elukoht (riik, maakond, linn; et näha/osaleda vastavate piirangutega partnerite väljakutsetel)
 • foto (*valikuline; äpi isikupärastamiseks)
 • kaal (*valikuline, kui ei märgi, saab füüsilise aktiivsuse monitoorimisel kaloreid arvestada ainult ligikaudsete andmetega)
 • pikkus (*valikuline, kui ei märgi, saab füüsilise aktiivsuse monitoorimisel kaloreid arvestada ainult ligikaudsete andmetega)

Osade andmete esitamine on äpi kasutamiseks vajalik, osa vabatahtlik. Vabatahtlikud andmed on eelnevas loetelus märgitud tärniga. Andmete esitamisega kinnitab kasutaja, et need andmed on tõesed.

Pärast konto loomist jääb kasutaja automaatselt sisselogituks. Juhul, kui äpp on kasutaja kontost välja heitnud, siis peab kasutaja SMS-iga saadud ühekordse parooliga uuesti sisse logima.

Kasutaja saab äpis oma andmeid muuta, lisada ja kustutada. Kasutaja peab hoidma oma andmed ajakohased ning neid vajadusel äpis uuendama.

Kasutaja võib oma kontot kasutada vaid isiklikult. Kasutaja vastutab selle eest, et kõrvalised isikud ei saaks ligipääsu tema kontole. FitSphere soovitab kasutada kasutatavale seadmele ligipääsemiseks tugevat ja kordumatut parooli ja/või teisi tugevaid autentimisvahendeid. Kasutaja vastutab täielikult tema kontol toimuva tegevuse eest. Kui kasutaja saab teada, et kõrvaline isik on saanud või võib olla saanud ligipääsu kasutaja kontole, peab kasutaja viivitamatult FitSphere’i teavitama, et FitSphere saaks kasutaja konto blokeerida.

Kasutaja võib igal hetkel oma konto kustutada äpi seadete alt või FitSphere’ile kirjutades.

ALAEALISED

Alla 13-aastastele isikutele on äpi kasutamiseks vajalik oma vanema või eestkostja nõusolek. Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab kasutaja, et on vähemalt 13 aastat vana või tema vanem või eestkostja lubab tal FitSphere äppi kasutada. Kui lapsevanem või lapse eestkostja saab teada, et alla 13-aastane alaealine on esitanud valeandmeid ja FitSphere äpis konto siiski loonud, palume võtta meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel, misjärel kustutame lapse konto.

ÄPI KIRJELDUS

 • Versioonid

FitSphere äppi saab kasutada tasuta Standard-versioonis või tasulises Pro -versioonis. Tasuta ja tasulise versiooni funktsionaalsus ja tingimused, sh tasulise versiooni hind, on kirjeldatud FitSphere’i veebilehel https://thefitsphere.com/ ja äpis. Üldiselt võib Pro versiooni eest tasuda kuupõhiselt, aastapõhiselt või ühekordse maksena.

Juhul, kui alla 18-aastane kasutaja soovib kasutada äpi Pro versiooni, kinnitab ta, et talle on selleks vajalikud vahendid andnud tema seaduslik esindaja.

 • Punktide kogumine

Äpis on võimalik koguda punkte erinevate liikumistegevuste ees. Arvesse minevad liikumistegevused ja nende väärtus on kirjeldatud FitSphere’i äpis. FitSphere võib neid igal hetkel muuta. Liikumistegevuse muutmine, lisandumine või kustutamine ei muuda juba kogutud punktide arvu.

Liikumistegevuse väärtus võib sõltuda nii konkreetsest tegevusest (nt sammude arv)  kui ka sellest, kas tegemist on Standard või Pro kasutajaga (nt võib olla võimalik punkte koguda sammude eest arvestusega Standard kasutaja 1000 sammu = 1 punkt ja Pro kasutaja 667 sammu = 1 punkt).

Maksimaalne ööpäevane (kl 00.00–23.59) liikumistegevuste eest teenitav punktide arv on piiratud ja defineeritud äpis (nt võib olla maksimaalselt võimalik ühes ööpäevas vahetada punktideks kuni 50 000 sammu. Seda ületavad liikumistegevused lähevad küll kirja, ent nende eest ei ole võimalik teenida punkte.

Liikumistegevusi on võimalik punktideks vahetada 24 tunni jooksul (Pro kasutajatel 120 tunni) alates nende salvestamisest äppi. Kasutaja võib liikumistegevusi punktideks vahetada nii tihti kui soovib.

Kasutaja kinnitab, et kogub punkte ausalt. Kasutaja mõistab, et FitSphere kasutab automaatseid tehnilisi lahendusi kasutaja kontrollimiseks (nt kas tegemist on inimesele tavapärase liikumisstiiliga, kas liikumiskiirus vastab valitud sportlikule tegevusele jne). Kui FitSphere’il on põhjendatud alust arvata, et kasutaja on punkte kogunud pettuse teel, on FitSphere’il õigus kasutajalt punkte maha võtta (kuni nullini), nõuda üle antud auhindade tagastamist või nende väärtuse hüvitamist, blokeerida või sulgeda kasutaja konto (ajutiselt või alaliselt) ning lõpetada leping. Rikkumise tagajärg või tagajärjed on FitSphere’i otsustada. Kui kasutaja leiab, et FitSphere on kasutajat sanktsioneerinud ebaõigesti või ebaproportsionaalselt, on kasutajal õigus FitSphere’iga alltoodud kontaktandmetel ühendust võtta ning esitada vastuväide.  

 • Punktide vahetamine auhindade vastu

Kogutud punkte on võimalik vahetada auhindade vastu. Auhinnad võivad olla erineva sisu (nt tooted, teenused, allahindlus, annetus jms) ja väärtusega. Auhindade valik ja tingimused (nt kehtivusaeg, väärtus punktides, saadavus, saadavuse või lunastamise tähtaeg, mitu korda võib auhinda tellida, kasutamise tingimused, kättetoimetamise tingimused, vanusepiirang, asukoha piirang jms) on kirjeldatud FitSphere äpis ning võivad igal hetkel muutuda. Kehtivad need auhinnad, mis on äpis kättesaadavad punktide auhindade vastu vahetamise hetkel. Auhindade tingimused on FitSphere’i ja kasutaja vahel sõlmitud lepingu osaks. Auhindade valik ja tingimused on FitSphere’i ja/või tema partnerite määrata. Auhinna väärtus punktides ei pruugi kattuda auhinna tegeliku väärtusega.

Kasutaja saab 30 kalendripäeva jooksul tellida maksimaalselt 15 auhinda, olenemata auhindade väärtusest ja muudest tingimustest.

Auhinna valimisel ja kinnitamisel kontrollitakse, kas kasutaja vastab auhinna saamise tingimustele (nt vanus, asukoht vms) ja kui vastab, lahutatakse vastav arv punkte kasutaja kogutud punktidest. Juba esitatud auhinna tellimust ei ole võimalik tühistada ega muuta.

Juhul, kui pärast auhinna tellimist selgub, et seda auhinda ei ole võimalik kasutajale pakkuda, tagastatakse vastav arv punkte kasutaja kontole.

Punkte ei ole võimalik rahaks ümber vahetada.

Juhul, kui auhinnaks on mõni toode või teenus (sh allahindlus mõnele tootele või teenusele), mõistab kasutaja, et selle toote või teenuse eest vastutab täielikult seda pakkuv partner.

 • Auhindade kättesaamine

Auhinna kättesaamise viis, aeg ja hind (kui see on asjakohane) kuvatakse iga auhinna juures hiljemalt enne auhinna tellimist. Juhul, kui auhind toimetatakse kasutajale kätte, toimub see ainult Eesti piires.

FitSphere’il, partneril või auhinda kättetoimetaval kolmandal isikul on õigus kontrollida auhinna saajast kasutaja isikusamasust ning kui auhind on vanuselise piiranguga, siis ka vanust. FitSphere, partner või auhinda kättetoimetav kolmas isik ei anna üldiselt auhinda üle teisele isikule peale kasutaja. Sellisel juhul lepitakse kasutajaga kokku võimalus ise oma auhind kätte saada. Kui see ei õnnestu mõistliku aja jooksul, kaotab kasutaja õiguse auhinnale ilma punkte tagastamata. FitSphere, partner või auhinda kättetoimetav kolmas isik ei anna auhinda üle nooremale isikule kui vanusepiirang ette näeb. Kui kasutaja on tellinud auhinna, mille vanuselisele piirangule ta ei vasta, kaotab kasutaja õiguse auhinnale ilma punkte tagastamata.  

Juhul, kui auhinnavõitja ei vasta 7 (seitsme) tööpäeva jooksul FitSphere’i poolt saadetud auhinnateavitusele, siis toimetatakse auhind tagasi Partnerile. Kiiresti riknevate kaupade puhul on reageerimisaeg 3 (kolm) tööpäeva. 

 • Füüsilise aktiivsuse monitoorimine

FitSphere äpp võimaldab monitoorida kasutaja füüsilist aktiivsust. Selleks arvestatakse kasutaja soo ja vanuse või lisaks ka kehakaalu ja pikkuse ning pulsi põhjal (kui kasutaja on need äppi sisestanud või neile ligipääsu andnud) kasutaja ligikaudne kulutatud kalorite arv arvestades äpis registreeritud sportlikke tegevusi.

Kalorite arvestus on ligikaudne ja põhineb selleks teaduspõhiselt välja töötatud valemil. Mida rohkem andmeid kasutaja äppi sisestab või millele ligipääsu annab, seda täpsem on arvestus, ent FitSphere ei anna mingeid kinnitusi ega vastuta arvestuse täpsuse osas.  

 • Väljakutsed

Partnerid võivad korraldada FitSphere äpis väljakutseid. Väljakutsed võivad olla erinevate tingimustega (nt loositakse auhind kõigi eesmärgi täitnute vahel, auhinna saab ainult parim, osaleda saavad ainult teatud piirkonna kasutajad või teatud soost kasutajad jne). Väljakutsete tingimused (sh osalemise tingimused, periood, eesmärk, auhinnad jms) avaldatakse FitSphere äpis. Väljakutsete korraldamise, sisu ja läbiviimise eest vastutab täielikult vastav partner. Kui väljakutse korraldab teie tööandja, on teil võimalik äpis väljakutsega liituda ning sellisel juhul vastutab väljakutse korraldamise, sisu ja läbiviimise eest teie tööandja. FitSphere ei vastuta väljakutsete korraldamise, sisu ega läbiviimise eest.

 • Liidestamine teiste äppidega

Sportlike tegevuste arvestamiseks ja punktide kogumiseks ning väljakutsetel osalemiseks võib olla vajalik liidestamine teiste äppidega (nt Apple Health ja Google Fit) või ligipääsu andmine kasutaja seadme andmetele (nt GPS, andmeside, wifi). Liidestamine ja ligipääsu andmine toimub ainult kasutaja nõusolekul, mille kasutaja saab igal ajal oma seadme või teiste äppide seadete alt tagasi võtta. Kasutaja mõistab, et FitSphere äpi kõigi funktsionaalsuste kasutamine ei ole ilma vastava liidestuse ega ligipääsu andmiseta võimalik.

TASUMINE

Juhul, kui kasutaja kasutab äpi tasulist Pro versiooni või teeb äpis makseid, mõistab kasutaja, et maksmine käib läbi Google Play (Android) või Apple Store’i (Apple) ja vastavalt nende tingimustele. Kasutaja kinnitab, et tutvub Google Play ja Apple Store tingimustega enne maksete tegemist.

ANDMETE JAGAMINE

Kasutaja võib jagada äpis olevaid andmeid teiste kasutajate. Andmete jagamine ja selle ulatus on kasutaja määrata. Kasutaja võib andmete jagamise igal ajal lõpetada.

Edetabeliga väljakutsetel osaledes näevad kõik osalejad üksteise eesnime, perekonnanime esitähte ning väljakutse perioodil kogutud sammude hulka. 

Olenemata eelnevast võidakse kasutaja andmest tuletatud andmeid jagada agregeeritud ja anonüümsel kujul teiste kasutajate, kolmandate isikute ja avalikkusega (nt vanuses 30–40 Tallinna meeste aktiivsustase, võimalus võrrelda enda aktiivsustaset ja näitajaid teiste samasse statistilisse gruppi kuuluvate kasutajate omaga jne).

Kui osalete oma tööandja korraldatud väljakutsel, jagame teie tööandjaga infot selle kohta, kes väljakutse võitis ja milline oli üldine osalemise aktiivsus (statistilisel kujul).

Auhindade valimiseks või nende kättesaamiseks jagatakse kasutaja andmeid auhinna välja pannud partneritega, v.a kui auhindade valimist või kättesaamist korraldame me ise. Jagatavate andmete koosseis sõltub auhinna ja selle kättesaamise tingimustest, ent võib sisaldada nime, vanust, kontaktandmeid ja asukohta maakonna täpsusega.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Teave selle kohta, kuidas FitSphere töötleb kasutaja isikuandmeid ning mis on kasutaja õigused oma isikuandmetega seoses, on antud FitSphere’i privaatsuspoliitikas, mis on kättesaadav FitSphere äpis ja FitSphere’i veebilehel https://thefitsphere.com/.

INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

Kõik FitSphere äpi või sellega seotud intellektuaalse omandi õigused (sh intellektuaalse omandi õigused äpi kujundusele, graafikale, piltidele, sisule, tekstidele, FitSphere’i kaubamärkidele jne) kuuluvad FitSphere’ile ja/või tema litsentsiandjatele. FitSphere äpi kasutamisega ei anta kasutajale mis tahes teisi õiguseid peale piiratud õiguse kasutada FitSphere äppi selleks ette nähtud isiklikul otstarbel. Antud õigus on mitteeksklusiivne, tagasivõetav, mittevõõrandatav ja ilma all-litsentside andmise õiguseta. FitSphere’i äpi või selle mis tahes osa kasutamine mis tahes ärilisel eesmärgil on keelatud.

Kui kasutaja lisab FitSphere äppi sisu (sh andmeid, pilte jmt), annab kasutaja sisu lisamise hetkest FitSphere’ile tasuta lihtlitsentsi kasutada seda sisu FitSphere äpi valitud funktsionaalsuse pakkumiseks. Litsents on ülemaailmne, tagasivõtmatu, üleantav, all-litsentsitav ning kehtib kuni pooltevahelise lepingu lõppemiseni või sisu kustutamiseni kasutaja poolt, v.a ulatuses, millises FitSphere kasutab andmeid agregeeritud kujul statistika tegemiseks, millisel juhul kehtib litsents agregeeritud andmetele kuni vastavate õiguste kehtivusaja lõpuni. Isikuandmete säilitamine on reguleeritud FitSphere’i privaatsuspoliitikas.

FitSphere äpi sisu lisamisel kinnitab kasutaja, et tal on õigus seda sisu FitSphere äppi lisada ning et see sisu ei riku kolmandate isikute mis tahes õigusi (sh, aga mitte ainult, intellektuaalse omandi õigusi või isikuõigusi ega ole solvav ega laimav) ega ole muul viisil õigusvastane.

KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Kasutaja on FitSphere äppi kasutades kohustatud:

 • järgima kõiki kasutustingimustes või mujal sätestatud tingimusi või juhiseid, mida FitSphere aeg-ajalt FitSphere’i veebilehel https://thefitsphere.com/ ja/või äpis annab;
 • edastama FitSphere’ile ainult tõeseid andmeid;
 • hoidma oma kontol olevad andmed ajakohasena;
 • kasutama FitSphere äppi ainult isiklikult;
 • teavitama FitSphere’i viivitamatult, kui on põhjusta arvata, et kasutaja konto andmed on sattunud kõrvaliste isikute kätte või neil on kasutaja kontole juurdepääs;
 • koguma punkte ja osalema väljakutsetel ausalt;
 • mitte rikkuma FitSphere’i või tema litsentsiandjate intellektuaalse omandi või muid õigusi;
 • mitte rikkuma mis tahes kolmandate isikute mis tahes õigusi;
 • mitte kasutama FitSphere äppi mis tahes õigusrikkumiste toimepanemiseks.

FitSphere ei ole kohustatud jälgima, et kasutaja täidaks kõiki oma kohustusi, ent tal on õigus seda teha. Kui kasutaja rikub oma kasutustingimustest tulenevaid kohustusi, on FitSphere’il õigus kasutaja konto blokeerida või sulgeda ning leping lõpetada.

Kasutajal on õigus kasutada kõiki seadustest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

REKLAAM JA KOLMANDATE ISIKUTE VEEBILEHED

FitSphere äpis võidakse kuvada FitSphere’i partnerite reklaame ning äpp võib sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele. FitSphere ei vastuta nende reklaamide sisu eest ega partnerite või kolmandate isikute veebilehekülgede sisu eest. Kasutaja mõistab, et igal partneril ja kolmandal isikul võivad olla oma kasutustingimused ja privaatsusteade, millega FitSphere soovitab kasutajal tutvuda.  

LEPINGU JÕUSTUMINE, MUUTMINE JA LÕPETAMINE

Kasutaja nõustumisel kasutustingimustega registreerumise ajal loetakse tingimused kasutaja suhtes kehtivaks.

FitSphere’il on õigus kasutustingimusi ühepoolselt muuta, kui muutmise vajaduse tingib muudatus kohalduvates õigusaktides, järelevalveasutuste juhistes, FitSphere äpi funktsionaalsuses või kasutamise tingimustes või ebaselgus kasutustingimuste sisus. FitSphere teavitab kasutajat kasutustingimuste muutmisest FitSphere äpis ja/või e-kirja teel mõistlikult ette. Kui kasutaja jätkab äpi kasutamist pärast seda, kui ta on kinnitanud uute kasutustingimustega nõustumist, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud. Kui kasutaja ei kinnita uue kasutustingimustega nõustumist, ei ole võimalik äpi kasutamist jätkata ning pooltevaheline leping loetakse lõppenuks.

Kasutaja võib pooltevahelise lepingu igal ajal lõpetada kustutades oma FitSphere äpi konto äpi seadete alt või meile kirjutades.

Kasutajal on õigus taganeda Pro versioonist 14 päeva jooksul alates Pro versiooni tellimisest, võttes vabas vormis FitSphere’iga ühendust alltoodud kontaktandmetel. Soovi korral võite kasutada taganemiseks ka tüüpvormi. Samuti arvutab FitSphere kasutajalt maha Pro versiooni kasutamise ajal teenitud lisapunktid. FitSphere’il ei ole kohustust kasutajale saadud tasu tagastada enne kui kasutaja on tagastanud lepingu alusel saadu. Kasutaja kannab talle üleantud asja tagastamisega seotud otsesed kulud. Kasutaja mõistab, et kui tal ei ole lepingust taganemisel võimalik auhinda samal, puutumata kujul tagastada, peab ta hüvitama auhinna väärtuse.

VASTUTUSE VÄLISTAMINE JA PIIRAMINE

Kuna äpi kasutamine näeb ette teatava sportliku ja võistleva tegevuse, peab iga kasutaja ise hindama oma tervislikku seisundit ja sportlikku vormi ning sportima mõistlikult ja oma võimetele vastavalt. Kui kasutajal on mis tahes terviserike või selle kahtlus, soovitame pidada enne FitSphere äpi kasutamist nõu oma arstiga. Iga kasutaja kasutab äppi omal vastutusel ja kinnitab, et tema tervislik seisund ja vorm võimaldavad seda. Kasutaja peab olema sportides ettevaatlik ja tähelepanelik. Kui kasutaja tunneb valu, minestust, uimasust, kurnatust, väsimust, õhupuudust või mis tahes muid halva enesetunde tunnuseid, peab kasutaja sportimise kohe lõpetama ja kaaluma arsti poole pöördumist.

FitSphere äpp ei ole meditsiiniseade ega ole mõeldud haiguste diagnoosimiseks, ravimiseks ega ennetamiseks.

FitSphere ei vastuta kasutaja seadme ega teiste äppide kaudu kogutud andmete täpsuse ning nende põhjal esitatud andmete täpsuse eest. Kasutaja mõistab, et FitSphere äpi kaudu esitatud andmed ei pruugi olla täpsed ning ei ole igal juhul võrreldavad meditsiiniseadmete või teaduslike mõõteseadmete täpsusega.

FitSphere äppi pakutakse kasutajale „nagu on“ põhimõttel. FitSphere ei kinnita, et FitSphere äpp toimib tõrgeteta ja on kasutaja vajadustele vastav. Kasutaja kinnitab, et on tutvunud enne FitSphere’i äpi allalaadimist ja konto loomist äpi funktsionaalsusega, et see sobib talle ja et ta vastutab äpi kasutamise eest.

FitSphere ei vastuta mis tahes katkestuste, ühenduse vigade, kasutamise võimatuse või tõrgete eest FitSphere äpis. Kasutaja mõistab ja kinnitab, et kasutamise võimatust ja tõrkeid võib esineda ning FitSphere ei kinnita, et äpp on igal ajal kättesaadav. Võimalusel teavitab FitSphere kasutajaid tõrgetest oma veebilehe ja/või äpi kaudu.

Kasutaja mõistab, et FitSphere äpi kasutamiseks peab tal olema toimiv internetiühendus ning internetiühenduse kvaliteet mõjutab otseselt äpi kasutamise kvaliteeti. Internetiühenduse olemasolu ja kvaliteet on kasutaja vastutada ning FitSphere ei vastuta mis tahes sellest tulenevate tõrgete eest.

Juhul, kui auhinnaks on mõni toode või teenus (sh allahindlus mõnele tootele või teenusele), mõistab kasutaja, et selle toote või teenuse eest vastutab täielikult seda pakkuv partner ning FitSphere’i vastutus selle eest on välistatud.

FitSphere ei hüvita kasutajale mis tahes FitSphere äpi kasutamiseks tehtud kulutusi (sh, aga mitte ainult, kulutusi vajalikele seadmetele, treening- ja muudele vahendite jne).

Kui FitSphere rikub kasutustingimusi, on kasutajal õigus kasutada õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid.

FitSphere’i vastutus kasutaja ees on piiratud suurimas kohalduvate õigusaktidega lubatud ulatuses.

KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kasutustingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega ja neile kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

Kui kasutajal on kaebusi FitSphere äpi osas, palub FitSphere esmalt kasutajal pöörduda FitSphere’i poole eelistatult allpool toodud kontaktandmetel või soovi korral läbi vaidluste lahendamise veebiplatvormi (ODR-platvormi – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks). FitSphere vastab kasutajale 14 päeva jooksul. Kui pooled ei saavuta kasutajat rahuldavat kokkulepet, on kasutajal õigus pöörduda tarbijavaiduste kohtuvälise lahendamise eest vastutava asutuse (Eestis tarbijavaidluste komisjoni – https://komisjon.ee/et) poole. Kasutajal on igal juhul õigus igal ajal pöörduda tarbijavaidluste komisjoni või kohtu poole.

Kõik pooltevahelised vaidlused ja lahkarvamused, mida ei lahendata eelmainitud viisil, lahendatakse Eesti Vabariigi pädevas kohtus.

Miski nendes kasutustingimustes ei mõjuta teie kui tarbija õigust tugineda enda kohaliku seaduse kohustuslikele sätetele.

MUUD TINGIMUSED

FitSphere’il on igal ajal õigus muuta (sh lisada ja eemaldada) FitSphere äpi sisu, kujundust, funktsionaalsust, jmt.

FitSphere’il on õigus ühepoolselt loovutada kõik kasutustingimustest tulenevad õigused ja kohustused mis tahes kolmandale isikule, teavitades sellest kasutajat, tingimusel, et selle tulemusel ei vähene lepingu täitmise tõenäosus.

Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte või osa sellest osutub tühiseks, ei mõjuta see ülejäänud sätete või sama sätte teiste osade kehtivust. Tühine säte asendatakse uue, kehtiva sättega, mis on oma olemuselt võimalikult sarnane eelmisele sättele.

FitSphere äpile ei kohaldu hasartmänguseadus, kuna äpi funktsionaalsus ei vasta hasartmängu tunnustele (kasutaja ei tee üldiselt äpi funktsionaalsuse kasutamiseks rahalist panust ning punktide kogumise tulemust ei määrata ei osaliselt ega täielikult juhuslikkusel põhineva tegevusega ning see ei sõltu eelnevalt mitteteadaoleva sündmuse toimumisest) ning isegi siis oleks tegemist spordivõistlusega, millele samuti hasartmänguseadust ei kohaldata.

Kui kasutustingimused, privaatsusteade ja/või FitSphere äpi või veebilehe sisu on kättesaadav ka teistes keeltes peale eesti keele, loetakse erinevate keeleversioonide erinevuse korral ülimuslikuks eestikeelne versioon.  

KONTAKT

Kui kasutajal on kasutustingimuste või FitSphere äpi kohta küsimusi või kaebusi, saab FitSphere’iga ühendust võtta järgmistel kontaktandmetel:

OÜ FitSphere
Aadress: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mäealuse tn 2/1, 12618, Eesti
E-posti aadress: info@thefitsphere.com
Telefon: +372 5382 2924

Viimati uuendatud: 15.01.2024


Warning: Undefined array key "pages" in /data01/virt89220/domeenid/www.thefitsphere.com/htdocs/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181